Topic: Archiwizacja dokumentów

Robimy właśnie porządek w naszym biurowcu i zamierzamy przekazać do archiwum sporą część dokumentów, które prawdę mówiąc trzymamy ponieważ tak prawo nakazuje. Znaleźliśmy także trochę dokumentacji dotyczącej środowiska. Są to zeznania i deklaracje, a także jakieś pozwolenia. Czy tego rodzaju dokumenty także warto archiwizować?

Re: Archiwizacja dokumentów

Bardzo ważne, aby wszelkie opracowania środowiskowe były zawsze pod ręką. Można je zarchiwizować, ale radzę mieć do nich szybki dostęp. Wszystko przez fakt, że może się zdarzyć kontrola dokumentacji, a wtedy musisz pokazać jednostce lub organowi kontrolnemu pakiet dokumentów.

Re: Archiwizacja dokumentów

A ja znalazłem sposób na skuteczne archiwizowanie, które po pierwsze nie zajmuje zbyt wiele czasu, a po drugie nie angażuje dużej grupy ludzi. Co więcej dokumenty mam zawsze pod ręką. Moje archiwum polega na stworzeniu elektronicznej dokumentacji.